دانلود پی دی اف کتاب Ronald Reagan

[ad_1]

این زندگی نامه خوانندگان را در جریان اوایل فعالیت سیاسی خود با رونالد ریگان و رویدادهای مهم دولت ریگان ، از جمله انقلاب ریگان ، پایان جنگ سرد و ماجرای ایران و کنترا قرار می دهد. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سالهای بازنشستگی وی درج شده است. یک جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. به استانداردهای هسته مشترک اختصاص یافته و مربوط به استانداردهای ایالتی است. Big Buddy Books اثری از انتشارات Abdo است ، بخشی از ABDO.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ronald Reagan