دانلود پی دی اف کتاب Römische Religionspolitik und die Christenverfolgungen

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی در گروه الهیات از سال 2019 – الهیات تاریخی ، تاریخ کلیسا ، درجه: 1.5 ، دانشگاه ادکلن (موسسه انجیل) ، زبان: آلمانی ، چکیده: آزار و اذیت مسیحیان در امپراتوری روم یک روند خطی نبود که توسط همه امپراطورها دنبال می شد یکنواخت انجام شده است این اثر مربوط به دوره ای در حدود سه قرن است که طی آن رومی ها ابتدا مسیحیان و بعداً مسیحیان سراسر امپراتوری را مورد آزار و اذیت قرار دادند. آزار و شکنجه را می توان به طور کلی به سه مرحله تقسیم کرد: مرحله اول دوره اولیه ظهور مسیحی است (حدود 30 تا 100 بعد از میلاد) ، زمانی که هنوز به عنوان دینی متمایز نشده بود که طبق آیین یهود به گونه دیگری دیده می شد. فقط در سال 64 تحت تعقیب و اعدام مسیحیان تحت امپراتور نرو قرار گرفت. مرحله دوم دوره ای در حدود 100–250 را شامل می شد ، كه در آن فقط مسیحیت به عنوان یك جرم قابل مجازات قانونی اعلام شد ، اما هنوز هیچ آزار و اذیتی از سوی مقامات وجود نداشت ، اما كشتارها و محاكمات شخصی برای مسیحیان به وجود آمد. نسخه ای از فداکاری در مرحله سوم (250-311) ابتدا باعث آزار و اذیت و محکومیت مسیحیان در سراسر کشور شد ، که فقط تحت اصلاح مدارا توسط امپراتور گالریوس پایان یافت. برای درک بهتر اهداف آزار و اذیت مسیحیان توسط مردم روم ، در اولین گام اصول عقاید رومی شرح داده شده است و در مرحله دیگر مشخص می شود که سیاست دین روم در قبال سایر ادیان و گسل ها چگونه است. نماینده قبل از ظهور مسیحیت. به دنبال آن بحث در مورد احساس عمومی رومیان پوپلوس نسبت به اقلیت مسیحی انجام می شود ، زیرا نشان داده شده است که نگرشهای جمعیت بت پرست می تواند بر روحیه مذهبی و سیاسی در امپراتوری تأثیر بگذارد. پیشینه مذهبی – سیاسی آزار و اذیت مسیحیان در مراحل مربوط به آنها مورد بررسی قرار می گیرد ، که معمولاً ممکن است با دولت یک امپراطور فردی در ارتباط باشد. تا زمانی که سوتراها این اجازه را می دهند ، تلاش شده است که از نظر رومی و مسیحی از منظر رویدادها استفاده شود. در بخشهای فرعی مربوط به امپراطورهای فردی توضیح داده می شود که انگیزه ها ، توجیهات و دلایل قانونی آزار و اذیت مسیحیان چیست و تفاوت آنها با سایر سیاست های مذهبی روم چیست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Römische Religionspolitik und die Christenverfolgungen