دانلود پی دی اف کتاب Rome's Third Samnite War, 298–290 BC : The Last Stand of the Linen Legion

[ad_1]

جنگ سوم سامنیت (298–290 قبل از میلاد) یک قسمت مهم در اوایل تاریخ رم بود. در نتیجه ، بقیه ایتالیای مرکزی زنده ماندند و وجود مستقل روم و سامنی ها وجود داشت. سامانیان مصمم در برابر مقاومت در برابر گسترش تهاجمی روم ، اتحادی قدرتمند با ارتش ها (قبیله ای از گالهای ایتالیا) ، آتروسك ها و سرخپوشان تشکیل دادند. نتیجه این کار هشت سال کارزار طاقت فرسا ، محاصره وحشیانه و نبردهای تلخ بود که رم را به مرز کشاند. ماهیت ناامیدکننده درگیری با ایثار و فداکاری ایثارگران (ایثارگران) در نبرد سنتینام (295 پ. م) توسط کنسولگری روم ، دکیموس موسی ، که راه حل سربازان رومی گریان را بازسازی کرد ، و توسط ارتش کتانی سامنی توضیح داده شد. . در نبرد آکوئولونیا (393 پ. م.) ، هر یک به یک سوگند مقدس ملزم به پیروزی یا مرگ در میدان نبرد بودند. مایک رابرتز ، که به مناظر ایتالیایی که این وقایع روی آن بازی کرده سفر کرده است ، منبع مین ها (که معتبرتر هستند ، نسبت به جنگ های قبلی در رم) معتبرتر از این درگیری های لحظه ای است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rome's Third Samnite War, 298–290 BC : The Last Stand of the Linen Legion