دانلود پی دی اف کتاب Romeo and Juliet

[ad_1]

رومئو و ژولیت نمایشنامه های اولیه ویلیام شکسپیر است. رومئو و ژولیت که در خانواده ای از دشمنان به دنیا آمده بودند عاشق یکدیگر شدند و مرگ دلخراش آنها خانواده را آشتی داد. این یکی از چهار فاجعه بزرگ شکسپیر است که به دلیل خطوط زیبا و جلوه های نمایشی بسیار ستایش شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Romeo and Juliet