دانلود پی دی اف کتاب Rome est une femme

[ad_1]

در رم سال 1935 ، که توسط خشونت فاشیستی عبور کرد ، سزاره ، از کودکی ، به سختی خود را در میان لباس های سلطنتی ، سفیدپوش شدن سنگین کلیساها ، تبلیغات سیاسی و یک برخورد یک روزه یافت. کمیسر Gaetano ، مربی وی ، وی را در تحقیق درباره قتل دختری جوان ، که سزار شد ، راهنمایی می کند تا جنسیت و ریشه های او را کشف کند. وقتی حل و فصل جرم ، چزاره و گائتانو را در حضور رئیس کل نیروهای پلیس رژیم قرار می دهد ، که علی رغم خود آنها را کامل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rome est une femme