دانلود پی دی اف کتاب Rome and Barbaricum: Contributions to the Archaeology and History of Interaction in European Protohistory

[ad_1]

Rome and Barbaricum: مشارکت در تاریخ باستان شناسی و گفتگو در پروستوسترون اروپا س theالات زیر را می پرسد: فرهنگ رومی Barbariansinflunas چگونه شکل گرفت؟ “رومی ها” در زمینه امپراتوری چه کردند؟ منظور از ارجاع جداگانه به رومی و / یا “بربرها” چیست؟ مقالات ارائه شده مفاهیم Romanisans و Barbaricum را از منظر چند رشته ای و تطبیقی ​​مورد بررسی قرار می دهند ، كه شامل ژرمانیا ، داچیا ، Moschia Houria ، هیسپانیا و سایر مناطق امپراتوری روم است. این اصطلاحات مربوط به تجزیه و تحلیل ایدئولوژیکی مانند “وحشیانه” ، سازمان های نظامی و اداری ، روابط بین فرهنگی و زبانی ، عددی ، مذهب ، اقتصاد ، تحقیقات پیگرد قانونی ، ساخت هویت است. و آنها ایده هایی در مورد چارچوب نظری مدل جدید رومان سازی ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rome and Barbaricum: Contributions to the Archaeology and History of Interaction in European Protohistory