دانلود پی دی اف کتاب Romanticism Gendered: Male Writers as Readers of Women’s Writing in Romantic Correspondence

[ad_1]

این مطالعه بر روی شش مرد نویسنده متمرکز است که به مدت یک دهه به عنوان آلفا و امگا رمانتیسم بریتانیا در نظر گرفته شده اند: بایرون ، کلریج ، کیتس ، اسکات ، شلی و وردزورث. این افراد این افراد را نماینده زمان خود می داند و نامه های آنها را نتیجه یك روند خواندن بررسی می كند. اگرچه نامه ها به طور کلی به عنوان منابع اضافی مرجع در مطالعات ادبی دیده می شوند ، اما در این کتاب آنها به عنوان ماده اصلی اطلاعات در نظر گرفته می شوند: مکاتبات برای تجدید نظر در رمانتیسم انگلیس بر اساس ارتباطات جنایی نیمه اول قرن نوزدهم اطلاعات برگه اهداف اشاره به نویسندگان زن و نوشته های آنها است. با تجزیه و تحلیل دقیق مکاتبات ، می توان به این س answerال پاسخ داد که آیا رمانتیک های مرد ، زنان نوشتن را گاه به گاه به عنوان دانکن وو “تحریک آمیز” می دانند و آیا هویت جنسیتی نویسنده زن منجر به تأثیرگذاری مرد بر خوانندگان آثار ادبی آنها می شود؟ بنابراین بررسی مکاتبات دیدگاه روشنی درباره رمانتیسم گرایی انگلیس دارد. این روش برای هدف قرار دادن داده های تحقیق ، لیست طولانی شامل حدود 120 نام از نویسندگان زن از دوره های مختلف و ژانرهای مختلف ادبی را نشان می دهد. در حالی که خوانندگان مرد در طول تاریخ ادبیات موقعیتی ثابت و پایدار دارند ، زنان اغلب به حاشیه رانده می شوند ، حتی فراموش می شوند. این مطالعه نمونه های فراوانی را ارائه می دهد که اختلافات خواننده قرن بیست و یکم را به عنوان هسته اصلی ادبیات عاشقانه زنان و آنچه خواننده رمانتیک انجام داده اثبات می کند. در مورد نویسندگان زن زیر به طور مفصل بحث شده است: سوزان سانتلیور ، آن فینچ (لیدی وین هلزی) ، آن ردکلیف ، مری رابینسون ، فیلیشیا همانس ، مری شلی ، جوانا بیلی ، ماریا اجورث ، ماریا جین جوی ، کاترین گریس گادوین و Emalin Fisher.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Romanticism Gendered: Male Writers as Readers of Women’s Writing in Romantic Correspondence