دانلود پی دی اف کتاب Romanticised History Of The War Of Troy : A Novel Freely Based On The Iliad Of Homer

[ad_1]

حماسه جذاب افسانه ای – تاریخی ، با وزن عظیم درد و مرگ ، اما همه صحنه های بی نظیر و بی انتهای جنگ گروهها. حماسه جذاب تاریخی – اسطوره ای ، با وزن عظیم درد و مرگ ، با یک مثلث عاشقانه ساده آغاز می شود که اضلاع آن عبارتند از: النا ، Littom افسانه خانه دار “femme fatale” ؛ پاریس ، قهرمان اصلی یک جذابیت کلاسیک ویرجین است. منلیاس ، حاکم کم رنگ اسپارتا ، از درگیری مداوم با برادر شجاع خود آگاممنون غرق شد. ملاقات بین این شخصیت ها سرنوشتی را ایجاد می کند که پر از پاتوس است: پاریس ، پسر پادشاه پریام و که دیوانه وار عاشق هلن است ، با او فرار می کند. همسر سابق هلن ، منلائوس ، كه از حسادت و اشتیاق به انتقام كور شده بود ، با تروی اعلان جنگ خواهد كرد ، فاجعه ای فاجعه بار كه ده سال به طول خواهد انجامید ، آغاز می شود. در اطراف این هسته مرکزی ، حوادث بی نهایت مرتبط با سرنوشت های نامرئی زندگی می کنند ، که اکنون با هم آمیخته شده اند: غیرقابل درک و مرموز ، خدای واقعی اساطیر یونان جعبه کبریت سابق ، سرنوشت جبر مطلق آن ، حتی این چیزی بیشتر از خواست خدایان است . در این نسخه داستانی از حماسه تروا ، نویسنده قبلاً دریافته است که خوانندگان ، علی رغم خودشان ، به طرح پیوسته و همچنان که کودکان در مقابل یک افسانه قرار می گیرند ، کنجکاوی بی احترامی در پایان هر فصل بپرسند با: “و سپس؟”.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Romanticised History Of The War Of Troy : A Novel Freely Based On The Iliad Of Homer