دانلود پی دی اف کتاب Romantic Naples. Literary Images From Italian and European Travellers in the Early Nineteenth Century

[ad_1]

یک مکان شهری که ایده آل و نمادین می شود ، ناپل سنگر خیال است. کوه وزوو ، خلیج و پمپئی ، هرکولانوم ، پورتیسی: این شهر در داستانهایش گم می شود. ناپولیس به عنوان یک پری دریایی واقعی ، یک وسوسه منحصر به فرد و کشنده. از یک طرف ، گهواره انسانیت بسیار والا و باهوش ، از سوی دیگر ، منظره ای از فروپاشی و وطن شیاطین. بیش از این کتاب نه داستان سفر به ناپل در اوایل قرن نوزدهم است ، نه مجموعه ای از آثار درباره ناپل است و نه تاریخ ادبیات تولید شده در ناپل. به جای استفاده از همه این زمینه های تحقیق ، خود را به عنوان مقدمه ای برای تخیل نپال در استان نیاتی ، با ناپل به عنوان یک مکان ایده آل ، اختراع شده و سرزمین نوشتن در کثرت متراکم اشکال نشان می دهد. با محدود کردن زمینه تحقیق در دهه های بین انقلاب 1799 و 1860 ، در این تحقیق سعی شد لوکی ، گالری مهم کلیشه ارائه شود

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Romantic Naples. Literary Images From Italian and European Travellers in the Early Nineteenth Century