دانلود پی دی اف کتاب Romans : Worship in Hope of the Glory of God

[ad_1]

این کتاب دو پیشنهاد جدید در مورد نامه پولس به رومیان ارائه می دهد. اول ، با توجه به ساختار نامه ، نشان می دهد که هر یک از چهار کلاس اصلی نامه متشکل از یک سری واحدهای میکروچیپی است که به صورت یک الگوی کلان مرتب شده اند. تحدید حدود این ساختارها نمایش یک پیشنهاد جدید دیگر ، یعنی موضوع اصلی مراسم مذهبی را تسهیل می کند. مضمون عبادت ، هم ادبی و هم اخلاقی ، از ابتدا تا انتها در نامه جاری می شود. موضوع Akshar Puja با مضامین امید و شکوه آن ارتباط نزدیکی دارد. پولس ایمانداران را به این نامه و از طریق نامه دعوت می کند ، با این اعتقاد که آنها را برای پرستش به امید جلال خدا ، پرستش به امید جلال خدا ساخته اند ، امیدوار می شوند. شکوه زندگی الهی خداوند عیسی مسیح ابدی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Romans : Worship in Hope of the Glory of God