دانلود پی دی اف کتاب Romans at War : The Roman Military in the Republic and Empire

[ad_1]

ماشین نظامی روم در جهان باستان برجسته بود ، تقریبأ قدرت شناخته شده در سراسر جهان را با یک تقویم گسترده ، و یک جغرافیای فزاینده گسترده و متنوع. این یکی از قدرتمندترین ابزارهای جنگ در تاریخ درگیری ها بود ، و منحصر به فرد در یادگیری از شکست مهارت داشت ، و همیشه برای آن قوی بود. با این کار دو مهمترین ویژگی مرتبط با جهان رم از خود نشان می دهد. اول ، صبر ، توانایی پایداری و غلبه بر ناملایمات حتی در سخت ترین شرایط ، که جمهوری در جنگ پونیک دوم علیه هانیبال مثال زد. ثانیاً ، توانایی تقلید از نوآوری های موفق فن آوری و تاکتیکی دشمنان ، ارتش روم را قادر می سازد تا در مبارزات و جنگ همیشه یک قدم جلوتر از مخالفان خود باشد. در این تور بزرگ ، با پوشش هر جنبه از ارتش روم ، دکتر برجسته دکتر سیمون الیوت ابتدا زمینه ای دقیق برای جمهوری روم و امپراتوری فراهم می کند که زمینه ای برای همه آنها فراهم می کند. وی سپس به طور خاص ارتش روم را در سه مرحله عمده زمانی: جمهوری ، امپراتوری اصلی و امپراتوری سلطه نگاه می کند. وی سپس نمونه های مشخصی از ارتش روم را در لشکرکشی ها و نبردها و مهارت های مهندسی آن بررسی می کند. سرانجام ، او دشمنان زیادی را که جمهوری روم و امپراتوری با آن روبرو بوده اند ، تحقیق می کند. همه اینها یک ساختار مستحکم را فراهم می کند تا خواننده بتواند با این ماشین نظامی باورنکردنی که بهره برداری های آن هنوز در جهان طنین انداز است ، کنار بیاید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Romans at War : The Roman Military in the Republic and Empire