دانلود پی دی اف کتاب Romance Languages and Linguistic Theory 16 : Selected Papers From the 47th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Newark, Delaware

[ad_1]

فصل های این کتاب موضوع “پل ها” را نشان می دهد – درک رویکردها و رهنمودهای تحقیق در مورد زبان ها ، روش شناسی و موضوعات. نحو و همچنین مطالعات توصیفی و نظری ، نحو مطالعات تجربی را ارائه می دهد که به موضوعات آوایی – واج شناسی و جامعه شناسی می پردازد. و بررسی پدیده های زبانی در انواع استاندارد زبان عاشقانه و همچنین تحقیقات دیگر در مورد انواع کمتر شناخته شده و مورد مطالعه ، اقلیت و در معرض خطر (به عنوان مثال ، کبک فرانسوی ، پرتغالی برزیل ، رومانیایی ، گالیسیکی ، کاتالان و پالئونرو) از هر دو همزمان و دیاکرونیک دیدگاه ها. زبان های عاشقانه در معرض زبان های دیگر و دوزبانه بودن ، که اکنون نیز جنبه های جدایی ناپذیر منطقه است ، در این جلد منعکس شده است ، موارد کمتر شناخته شده تماس معاصر با صربی با زبان های رومانیایی و آفریقایی با اسپانیایی و پرتغالی تماس گنجانده شده است. . بنابراین این بخش به سنت چند دهه ای هم اندیشی زبانی در مورد زبان های عاشقانه ادامه می دهد که پیشرفت های پیشرفته در منطقه را در بر می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Romance Languages and Linguistic Theory 16 : Selected Papers From the 47th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Newark, Delaware