دانلود پی دی اف کتاب Roman Women in Shakespeare and His Contemporaries

[ad_1]

زنان رومی در شکسپیر و معاصرانش نقش مهم شخصیت های زن رومی را در نمایشنامه های شکسپیر و معاصرانش بررسی می کنند. در حالی که در نمایشنامه های رومی و همچنین زنان غیر رومی در نمایش های مدرن انگلیسی چیزهای زیادی درباره شخصیت های مرد نوشته شده است ، اما توجه کمی به مسائل زنان رومی به عنوان نقش رومن و نقش آنها در این نمایش ها شده است. برای قهرمانان مرد فراتر از عملکرد درک شده آنها به عنوان شخصیت های پشتیبانی است. از طریق کشف مجموعه ای گسترده از آثار تولید شده توسط نمایشنامه نویسان متنوعی مانند الیزابت اول ، جیمز اول ، مانند ساموئل براندون ، ویلیام شکسپیر ، متیو گوین ، بن جونسون ، جان فلچر ، فیلیپ ماسینجر ، توماس می و ناتانیا ریچاردز. و در چارلز اول ، شکسپیر و همنوعان وی رومی به ارزیابی دقیق تری از شیوه هایی که از طریق آنها در ادبیات در زمینه خاص نمایش رومی بحث می شد ، و درک ظریف تری از روایت های زنان رومی کمک می کنند. در اوایل انگلیس مدرن تصاحب ، دستکاری و بازسازی شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Roman Women in Shakespeare and His Contemporaries