دانلود پی دی اف کتاب Roman Imperial Coinage II.3 : From AD 117 to AD 138 – Hadrian

[ad_1]

کار مرجع استاندارد سکه های سلطنتی رومی هادریان اکنون یک حجم مستقل کاملاً تجدیدنظر شده و بسیار گسترده را در بر می گیرد ، که بسیار مورد توجه قرار گرفته در مورد آپوگی سکه های رومی است – که با اصلاحات Nero 64 بعد از میلاد آغاز می شود – که بیشتر در مورد طراحی نمادین آنها است. این یک تلاش طولانی برای جمع بندی درک فزاینده قرن بیست و یکم ما از حکمرانی مستند کمرنگ به عنوان یکی از چهره های مهم تاریخ روم است. نمادگرایی غنی راج در موارد غیر عادی قطعه مدال هادریان نیز بیان شده است که برای اولین بار در RIC گنجانده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Roman Imperial Coinage II.3 : From AD 117 to AD 138 – Hadrian