دانلود پی دی اف کتاب Roman Frugality : Modes of Moderation From the Archaic Age to the Early Empire and Beyond

[ad_1]

Roman Frugality تجزیه و تحلیل مرتبه اول از انواع خویشتن داری فردی و جمعی را ارائه می دهد که روم باستان را در طول تاریخ خود شکل داده و منجر به نتایج قابل توجهی در دوره پس از کلاسیک شده است. به طور خاص ، این تلاش می کند پیچیدگی یک پدیده را عدالت که در رابط اخلاق و اقتصاد ، خود و جامعه ، واقعی و خیالی قرار دارد ، و صرفه جویی و خویشتنداری را در حوزه محتوا ، اما بیشتر حالت اعتدال را لمس کند. ، حداقل در زمینه های غذا و نوشیدنی ، جنسیت و قدرت. این جلد با اتخاذ یک دیدگاه میان رشته ای در مورد تاریخ تاریخ باستان ، فلسفه ، باستان شناسی و اندیشه ، نقش اندیشه و عملکرد صرفه جو را در فرهنگ سیاسی و اقتصاد سیاسی توسعه یافته از دوران شاهنشاهی تا دوره شاهنشاهی بررسی می کند. فصلی که به استقبال ایده های باستانی خود مهار در اوایل دوران مدرن می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Roman Frugality : Modes of Moderation From the Archaic Age to the Early Empire and Beyond