دانلود پی دی اف کتاب Romain Gary et le petit lézard blanc

[ad_1]

یک روز ، در فکر فرو رفته بود ، و در صخره ای در صحرای نیومکزیکو بهم ریخته بود ، یک مارمولک کوچک سفید می آید که هر گوشه از چهره نویسنده را جستجو می کند. رومن گری تکان نخورد. به او اجازه داد این کار را انجام دهد. سپس حیوان کوچک پوزه خود را در یکی از گوش های خود فرو برد. رومن گری منتظر بود که Beast از آن طرف برای او پیامی بفرستد ، پیامی که قطعاً نیامد. از صحنه به صحنه ، زخم اصلی عمیق می شود ، عذاب آن عمیق تر می شود. به اجتناب ناپذیر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Romain Gary et le petit lézard blanc