دانلود پی دی اف کتاب Roloff/Matek: Entwickeln Konstruieren Berechnen : Praxisnahe Beispiele mit Lösungsvarianten

[ad_1]

این کتاب و تمرین ، که برای 6 نسخه کاملاً تاسیس شده است ، مکمل سیستم آموزش و یادگیری Roloff / Metech است. این دستورالعمل براساس VDI 2221 است و به روشنی کل مراحل ساخت را با استفاده از نمونه های عملی انتخاب شده نشان می دهد. با افزایش پیچیدگی ، برای ایجاد یک تصویر تولید آماده برای تولید ، با نیازهای مشتریان برخورد می شود. راه حل های جایگزین ارائه شده و مزایا و معایب آنها ارزیابی می شود. عناصر ماشین به طور مداوم محاسبه می شوند ، و به ویرایش 24 کتاب فعلی Roloff / Metak Machine Elements مراجعه می کنند. با توجه به مفهوم تعلیمی ، می توان از این کتاب برای مطالعه خود استفاده کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Roloff/Matek: Entwickeln Konstruieren Berechnen : Praxisnahe Beispiele mit Lösungsvarianten