دانلود پی دی اف کتاب Roll Up Your Sleeves: Leading and Living in a World of Constant Change

[ad_1]

Roll Up Your Sleeves یک داستان برادرانه دارد که به رهبران کمک می کند از جنگل سرزمین موعود خود عبور کنند. آستین های خود را بپیچانید یک رویکرد بالینی برای کنترل استرس نیست ، بلکه مجموعه ای از رویکردهای عقل سلیم است که برای رهبری و رهبران آنها در زندگی مفید است. در آستینهای خود ، مایکل آلن تیت با رهبران مشترک است: یک ابزار ساده برای هر رهبر با جهانی پیچیده از تغییر دائمی. توضیح واضح درباره آنچه که در کارمندان ، دوستان و خانواده اتفاق می افتد. درک یک دید کلی در مورد معنای واقعی احساساتی تأثیر تغییر اجرای آسان اقدامات برای جلوگیری از ایجاد اختلال در کل سازمان ، خانواده یا جامعه است

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Roll Up Your Sleeves: Leading and Living in a World of Constant Change