دانلود پی دی اف کتاب Role of Information and Communication Technology in the Farmer’s Economy : A Study of ICT-Choupal

[ad_1]

پایان نامه دکتری / موضوع تحقیق در مطالعات کشاورزی از سال 2012 ، درجه ها: ممتاز ، دوره: مدیریت ، زبان: انگلیسی ، چکیده: هدف اصلی این تحقیق کشف نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اطلاعات در اقتصاد کشاورز و مطالعه ICT-Choupal. این مقاله با بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان واسطه ای برای اقتصاد کشاورزان برای اجرای دقیق تر و حرفه ای تولید ، توسعه ، تکنیک های کشاورزی ، بهره وری آنها سروکار دارد. این تحقیق بررسی خواهد کرد که تا چه اندازه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش بهره وری شده است یا خیر. این امر از نظر کشاورز با تجزیه و تحلیل اولیه داده ها بررسی خواهد شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Role of Information and Communication Technology in the Farmer’s Economy : A Study of ICT-Choupal