دانلود پی دی اف کتاب Rohstoffe und Rohstoffderivate im Portfoliomanagement. Bewertung als Investmentmöglichkeit

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2018 در گروه مدیریت بازرگانی – سرمایه گذاری و سرمایه گذاری ، درجه: 1.3 ، دانشگاه علمی کاربردی Ostfalia ، دانشگاه علمی کاربردی Brunshivag / Wolfenbüttel ، زبان: آلمانی ، چکیده: پایان نامه تجزیه و تحلیل تا چه اندازه مواد اولیه را می توان به عنوان رتبه بندی کرد یک فرصت سرمایه گذاری سودآور و اینکه این کلاس دارایی می تواند عملکرد یک نمونه کاره کلاسیک متشکل از سهام و اوراق بهادار را بهینه کند. برای این منظور ، اصول مدیریت نمونه کارها ارائه می شود. ابتدا مفهوم عملکرد و معیارهای مربوط به بازده و ریسک تعریف می شود. سپس نظریه انتخاب نمونه کارها توسط هری مارکوویتز ارائه می شود و مزایای تشکیل نمونه کارها با نتایج بیشتر قضیه جدایی توسط جیمز توبین تکمیل می شود. مورد دوم براساس مشاهدات بازار سرمایه است که سپس با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) صادر و گسترش می یابد. در بخش آخر این فصل ، معیارها و نسبت های تیز به عنوان گزینه هایی برای اندازه گیری عملکرد ارائه شده است. در ادامه ، برای دستیابی به اهداف ، از نظر سرمایه گذاری با مواد اولیه برخورد می شود. برای این منظور ، پس از تعریف و طبقه بندی اصطلاح ماده اولیه ، ماده اولیه به عنوان یک کلاس دارایی مشخص می شود. با توجه به اهمیت بسیار زیاد مشتقات در شبیه سازی توسعه قیمت مواد اولیه و اهمیت آنها برای معاملات سوداگرانه یا پرچین ، این ابزارهای مالی در زیر توضیح داده شده است. به طور خاص ، معاملات آتی و گزینه ها مورد بحث قرار می گیرند که مهمترین مشتقات کالاها بر اساس کمیت هستند. دلایل مختلفی برای سرمایه گذاری در مشتقات در بورس های آتی کالا و کالاها نشان داده شده است. به عنوان آخرین نکته در این فصل ، می توان عملکرد شاخص های نمونه مثال را درک کرد. سرانجام ، این س isال روشن می شود که آیا سرمایه گذاری در کالاها سودآور است و آیا می تواند تأثیر مثبتی بر سهام و اوراق بهادار داشته باشد. ابتدا ، توسعه ارزش گذشته مواد اولیه بر اساس دوره های زمانی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و دلایل احتمالی رشد بیان می شود. با کمک این رویکرد ، طبقه دارایی مواد اولیه باید در رابطه با توسعه قیمت با جزئیات بیشتری بررسی شود تا بتوان در مورد فرصت ها و ریسک اظهارنظر کرد. سپس این مورد با تکامل قیمت سهام مقایسه می شود تا ارتباطات مشخص شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rohstoffe und Rohstoffderivate im Portfoliomanagement. Bewertung als Investmentmöglichkeit