دانلود پی دی اف کتاب Roger Williams’s Little Book Of Virtues

[ad_1]

در کتاب کوچک فضایل راجر ویلیامز ، بکی گاریسون ، نویسنده دین ، ​​به زندگی پدربزرگ بزرگ یازدهم / دوازدهم خود می پردازد تا داستان ناگفته پشت این پیشگام فراموش شده آزادی مذهبی را کشف کند. گاریسون با استفاده از قالبی یادآور چگونگی ایجاد پروست چگونه می تواند زندگی شما را تغییر دهد و کتاب کوچک معنویت ملحد ، کار راجر ویلیامز را از دریچه چهار فضیلت کلاسیک بررسی می کند ، که به قول وی ، Is ارزش هایی را تعریف می کند که تقریبا اتفاق آرا un سیستم اعتقادی خاص. چگونه زندگی و وزارت راجر ویلیامز می تواند نقش شهروندان را در دنیای کثرت جهانی روشن کند؟ گاریسون از ویلیام جی می خواهد که این مکالمه را با تمرکز بر نقش دین در زندگی عمومی انجام دهد. چرا اخلاق گرایانی مانند بنت ، که یک کتابچه راهنمای حاکمیت بنیادی تهیه کرده و از طریق یک لنز سیاه و سفید بسیار سخت ، به این ویژگی ها نگاه می کند ، اعمال می شود. در این دوره از رسانه های اجتماعی افقی ، چه عواملی مانع از ایستادن مردم در این جالوت های امروزی و گرفتن مگافون رسانه ای خود می شود؟ در اینجا گاریسون امید به ظهور ویلیامز را می بیند ، مانند ویلیامز ، دنبال کردن مسیر معنوی خود و ایجاد مکانهایی که زنان ، POC ، افراد LGBT و دیگر مناطق حاشیه ساز کلیسای نهادی را در آغوش می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Roger Williams’s Little Book Of Virtues