دانلود پی دی اف کتاب Rodeo : An Animal History

[ad_1]

“اگر آن را به عنوان یک سابقه در نظر بگیریم ، به دلیل نقص و لجاجت انسان ، و نه تسخیر و مقاومت انسان ، چه خواهد شد؟” سوزان نانس ، مورخ حیوانات را می پرسد. با توجه به تاریخچه بزرگ دامپروری ، گاو ، اسب و محیط زیست در غرب ، این کتاب توصیف می کند که چگونه توسعه rodeo منعکس کننده باورها و برداشت های غربی روستاییان از جهان روستایی است که باعث ایجاد بحران های زیست محیطی می شود و گوشت گاو. امپراتوری این کتاب با ردیابی داستان های موجود در مورد حیوانات ردئو به عنوان افراد مختلف ، به تناقضات ناخوشایند درون ردئو و غرب روستایی می پردازد. برای نزدیک به 150 سال ، غربی ها از rodeos استفاده کردند تا به طور نمادین مبارزات خود را با حیوانات و سرزمین به همان اندازه مترقی و پیروز پیوند دهند. نانس آن صحنه را با شرح حیوانات منفرد مشاهده می کند و شرح می دهد که مردم چقدر تلاش کرده اند تا دام را برای آزمایشات زندگی روستایی در غرب و خشونت در تاریخ آن جایگزین کنند. اسبها و گاوهای غربی فراتر از وسایل جانبی بودند. rodeo تاریخچه زندگی خود را از طریق داستان های جذاب از پله های گمنام و گوساله هایی که باعث بهبود بازی شده اند ، مانند بخارشوی بز معروف ، اما مورد سوused استفاده قرار گرفت ، و بسیاری از Bronx و گاوها ، معروف یا غیر مشهور ، که ناخواسته یک صنعت در رودئو یک ورزش خطرناک است که بسیاری از غربی ها را در معرض خطر قرار می دهد زیرا مردم با افتخار خطر و خشونت را تحمل می کنند و آماده تحمیل این ارزشها به دام ها هستند. در Rodeo: An An History ، نانس تاریخ استاندارد و هیاهوی بازی را تحت فشار قرار می دهد تا نشان دهد که چطور ردئو با شکست سرسختانه و انسانی ، به اندازه شانس و روحیه جامعه شلیک شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rodeo : An Animal History