دانلود پی دی اف کتاب Rocks: Discover Pictures and Facts About Rocks For Kids!

[ad_1]

سنگ ها راک می کند! و کودک شما می تواند در مورد همه این سنگهای مختلف و دلیل اهمیت آنها در این کتاب اطلاعاتی کسب کند. در پایان آن ، کودک شما همه چیز راجع به سنگ ها ، و برخی از حقایق خوب در مورد این سنگ ها را می داند که به آنها کمک می کند اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب کنند ، و اینکه چرا آنها بخشی از دنیای ما هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rocks: Discover Pictures and Facts About Rocks For Kids!