دانلود پی دی اف کتاب Rock Mechanics Contributions and Challenges : Proceedings of the 31st US Symposium on Rock Mechanics

[ad_1]

موضوع سی و یکمین سمپوزیوم آمریکایی در زمینه مکانیک سنگ “مشارکت ها و چالش های مکانیک مسخره” به عنوان یک بررسی عینی و کمی سازی پیشرفت برای غلبه بر چالش های عمده عملی پیش روی مکانیک سنگ و علم معدن است. در این دادرسی 124 مقاله تحت پوشش زمینه هایی از قبیل: مطالعات تجربی (آزمایشگاهی و میدانی) قرار گرفتند. مدل سازی مفهومی ، تحلیلی و عددی ؛ روشهای طراحی و ساخت. 35 مقاله با مشکلات عملی استخراج سروکار دارند و شامل اطلاعاتی در مورد فن آوری تقویت سنگ ، انفجار ، ترکیدن سنگ ، استخراج روباز ، ژئوفیزیک سنجش از دور و گمانه ، تقسیم مکانیکی و تقسیم بندی می باشد. مناطق مورد تأکید مشکلات طراحی معادن ذغال سنگ و فلزات است. سایر مقالات از جدیدترین مدلهای رایانه ای ، تجهیزات جدید ، مکانیک شکستگی ، روشهای جدید آزمایش آزمایشگاهی و آزمایش درجا استفاده می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rock Mechanics Contributions and Challenges : Proceedings of the 31st US Symposium on Rock Mechanics