دانلود پی دی اف کتاب Rock and Roll Terrorist : The Graphic Life of Shock Rocker GG Allin

[ad_1]

به عنوان عیسی مسیح آلن متولد شد و یکی از جنجالی ترین چهره های جی جی آلین پانک در تفکیک روستایی توسط یک بنیادگرای مذهبی با خشونت و بد دهنی شد. موسیقی او تحت تأثیر تمسخرهای روی صحنه از جمله ریختن خون و مدفوع به سمت تماشاگران و صدمه زدن به خود و اعضای تماشاگران بود. در این اولین زندگی نامه قابل توجه از مردی که می خواست مرد Rockhandrang را خلق کند ، نویسنده و تصویرگر اضطراب سخت گیر رید صدراعیل مرگ زودهنگام آیلین را با زندگی و حساسیت به تصویر می کشد ، ما را به درک یک انسان آشفته پشت پرده شوکه می کند. ویل می خواهد فراتر از عینک ، و نیروهای اجتماعی او را به لبه بیان خلاقانه سوق دادند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rock and Roll Terrorist : The Graphic Life of Shock Rocker GG Allin