دانلود پی دی اف کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 2

[ad_1]

این بخشهای “پیشرفت در سیستمهای هوشمند و رایانه” در “سومین کنفرانس رباتیک ایبری (ROBOT 2017)” ارائه شده است. این کنفرانس از 22 تا 24 نوامبر 2017 در سویل اسپانیا برگزار شد و بخشی از همایش های مشترک SEIDROB (انجمن تحقیق و توسعه اسپانیا در رباتیک) و SPR (انجمن رباتیک پرتغال) است. این کنفرانس بر فعالیت های علمی و فناوری رباتیک در شبه جزیره ایبری متمرکز است ، اگرچه تحقیقات و نمایندگان سایر کشورها آزاد است. بنابراین ، بیش از 500 نویسنده از 21 کشور وجود دارد. به منظور ارتقا collaboration همکاری جدید بین صنعت و دانشگاهیان ، دانشمندان کاربردهای صنعتی رباتیک را حتی در پیشرفت علمی ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 2