دانلود پی دی اف کتاب Robert's Rules of Order Newly Revised In Brief, 3rd Edition

[ad_1]

راهنمای مختصر ، مختصر و کاربرپسند در مورد روشهای لازم برای تشکیل جلسه ای که توسط نویسندگان کتاب راهنمای تازه اصلاح شده رابرت نوشته شده است ، تنها نسخه مجاز از کار کلاسیک درباره رویه مجلس ، که در اصل در سال 1876 منتشر شد ، ژنرال هنری م. راهنمای رابرت برای جلسات روان ، مرتب و منظم سازمان یافته بیش از شش میلیون نسخه در یازده چاپ به فروش رسید. Rules of Order of Robert کتابی درباره اقدامات پارلمان است ، اما هنوز در مورد آنچه اکنون به سندی ضخیم تبدیل شده است تبحر کافی ندارد ، آنها ممکن است خود را گم شده و با تأخیر ببینند ، در حالی که مهمترین قوانین را می یابند. راه حل؟ قوانین دستور رابرت به طور خلاصه تجدید نظر شد. نوشته شده توسط همان تیم اقتدار پشت قوانین رابرت پذیرفته شده رسمی. این نسخه مختصر و کاربرپسند ، خوانندگان را از طریق قوانین لازم اغلب در جلسات – از بحث تا تجدید نظر گرفته تا نامزدی ، طی می کند. دستور سفارش رابرت که به تازگی به طور خلاصه تجدید نظر شده است ، یک کتاب راهنمای اساسی برای اقدامات پارلمانی است ، با یک گفتگوی نمونه و راهنمای استفاده از نسخه کامل.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Robert's Rules of Order Newly Revised In Brief, 3rd Edition