دانلود پی دی اف کتاب Robert Walser: Unmoored : Schizophrenia, Cognition, and the Text

[ad_1]

آسيب شناسي. روان پریشی نوعی اختلال روانی. این کلمات غالباً جدا از زندگی و کار رابرت والسر نیست ، که با تشخیص اسکیزوفرنی در بیمارستان های سوئیس عقب نشینی کرد. با این کار ، او به تصویر کشیدن تصویر رمانتیک ما از یک فرد خارجی ، شاید کاملاً کاملتر از سایر نویسندگان آلمانی زبان قرن بیستم بود. این کتاب تشخیص والزر در سال 1929 را نقطه عزیمت وی ​​قرار داده و یک مطالعه شناختی از نوشتن نویسنده ارائه می دهد. مدلهای بالینی شناخت اسکیزوفرنیک از روانشناسی پدیدارشناختی ، تجزیه و تحلیل را هدایت می کنند و این کتاب نشان می دهد که در زیر تولید ادبی والزر ، یک فرآیند شناختی وجود دارد که با مفاهیم روانشناختی بیش از حد انعطاف پذیری و از دست دادن عقل سلیم مشخص می شود. این کتاب چهار عنصر اصلی نوشتن والسر را شامل می شود ، از جمله رساله فلنیه ، نثر عجیب ، رکود و زودگذر بودن در نوشتن و احساس خطر روانی که بارها و بارها در آثار او ظاهر می شود. این مطالعه ترکیب جدیدی را برای نثر والزر پیشنهاد می کند که ریشه در یک احساس غیرمعمول دارد. در عین حال ، این پل ارتباطی بین دو گرایش بورس تحصیلی والسار را فراهم می کند: یکی که در بیمارستان بستری و تشخیص اسکیزوفرنی وی متمرکز شده است ، و دیگری بر سبک ادبی منحصر به فرد او تأکید دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Robert Walser: Unmoored : Schizophrenia, Cognition, and the Text