دانلود پی دی اف کتاب Robert Boyle: By Himself and His Friends : With a Fragment of William Wotton's 'Lost Life of Boyle'

[ad_1]

چهره رابرت بویل مدیون مجموعه ای از ارزیابی هاست که بلافاصله پس از مرگ وی توسط مردانی چون جان اویلین ، گیلبرت برنت و سر پیتر پیت نوشته شد. این کتاب شامل مجموعه ای از این متون منتشر نشده قبلی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Robert Boyle: By Himself and His Friends : With a Fragment of William Wotton's 'Lost Life of Boyle'