دانلود پی دی اف کتاب Roads of Destiny : Stories

[ad_1]

استاد آمریکایی داستان کوتاه چندین داستان از جمله “یک اصلاحات بازیابی شده” را ارائه می دهد که به شکلی غیرمنتظره پیچ و تاب می خورد. یکی از محبوب ترین نویسندگان زمان خود ، هنری داستانهایی نوشت که بسیاری از طرفدارانش را متعجب و خوشحال کرد. شخصیت های آنها افرادی بودند که خوانندگان از مکان هایی که شناسایی می کردند می شناختند ، افراد روزمره ای که گاهی اوقات در موقعیتی چسبنده ، تکان دهنده و توهین آمیز قرار می گرفتند. در این بخش بسیاری از آثار قابل شناسایی هنری شامل آن می شود ، از جمله “اصلاحاتی بازیابی شده” که از تجربیات خودش در زندان به وجود آمده است. این فیلم در یک نمایش برادوی و بعداً در سه نسخه فیلم اقتباس شد. “این داستان دارای شوخ طبعی ملایم و فهم آن آسان است ، که به اعتقاد من می تواند برای خوانندگان مختلف از خوانندگان کتاب گرفته تا خوانندگان جدید مناسب باشد. همچنین ، هر کسی که داستانی با طرح غافلگیرکننده داشته باشد می خواهد پیدا کند یا در حال انقضا است ، “یک اصلاح بهبود یافته” ممکن است انتخاب صحیحی باشد. “- برای مذاکره” یک اصلاح بهبود یافته ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Roads of Destiny : Stories