دانلود پی دی اف کتاب Road to Survival

[ad_1]

کتاب راهی برای زنده ماندن ویلیام وگت کتابی است در سال 1948. این یک الهام بزرگ برای جنبش مدرن محیط زیست بود. “مراکز جنگ مدرن ، مانند زندگی مدرن ، به قدری سریع رشد کرده اند که ما ساختاری از بدهی را ایجاد کرده ایم که تهدیدی برای کل ساختار اقتصادی ما محسوب می شود. صورت حساب های برجسته ما شامل بدهی های ملی ، ایالتی و شهرداری از جمله تعهدات قانونی به جانبازان تحت پوشش قرار می گیرند و وعده پرداخت هزینه های مسئولیت های اجتماعی تحت حمایت دولت نیز تلویح می شود. زیرا ثروت واقعی ما – برخلاف محصول چاپخانه های دولتی – از زمین ، همیشه به مقدار محدود ، مواد معدنی ، غذا ، چوب ، به صورت آب و حیات وحش ، با تخریب سطح زمین و هدر رفتن محصولات آن ایجاد می شود ، معنای تصادفی که زندگی امروز و فردا را برای هر انسانی لمس می کند. ما به آنها رسیده ایم. اما اکنون ، بیشتر جهان همانطور که این کتاب نشان می دهد ، ما با کمبود شدید “سرمایه” روبرو هستیم. بیش از یک کشور در حال ورشکستگی است. چنین ورشکستگی ها تمدن ها را در گذشته نابود کرده است ؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم ما می توانیم از همان سرنوشت جلوگیری کنیم ، مگر اینکه روش خود را تغییر دهیم. “- معرفی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Road to Survival