دانلود پی دی اف کتاب Riverside

[ad_1]

در ریورساید ، انگلیس. ساعت چهار و نیم بعد از ظهر. مدرسه ای متروک و فرسوده در انتهای خیابان سیلوربل. همانطور که عمالب بیست و پنج ساله به زودی متوجه خواهد شد ، این یک ساختمان معمولی نیست – در داخل ، میزها هنوز در جای خود هستند و گرد و غبار گچ در هوا معلق است. تمام ساعت های بالای ورودی ساعت پدربزرگ در سالن ، در یک روز ناشناخته در یک سال ناشناخته ، ساعت نه نوزده بسته است. چه اتفاقی در آن مدرسه قدیمی افتاد؟ برای جلوگیری از زمان درون دیواره های آن ، زمین خرد شدن چه بوده است؟ و از همه مهمتر ، پسری با لباس مدرسه کیست که به امابل ظاهر می شود و ادعا می کند دانش آموز مدرسه ای است که سالهاست باز نیست؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Riverside