دانلود پی دی اف کتاب Rivers and Sustainable Development : Alternative Approaches and Their Implications

[ad_1]

رودخانه ها یک م componentلفه مهم زیست محیطی هستند – چرخه هیدرولوژیکی زمین به آنها بستگی دارد. با این حال ، در سراسر جهان ، رودخانه ها متشنج هستند و همچنین در بحران قرار دارند. با افزایش جمعیت ، تقاضا برای آب رودخانه در حال افزایش است. بسیاری از رودخانه ها به دلیل تخلیه بیش از حد آب به دریا نمی رسند و بسیاری دیگر از رودخانه ها نیز به همین سرنوشت می روند. درگیری ها بر سر آب رودخانه در حال افزایش است و تغییرات آب و هوایی اوضاع را بدتر می کند. سیاست های رودخانه ای که تاکنون هدایت شده است اغلب به جای حل این چالش ها در حال افزایش بوده است. با این وجود ، رودخانه های سالم برای توسعه پایدار مورد نیاز است. بنابراین ، نیاز به تغییر فوری در نگرش و سیاست ها در مورد رودخانه ها وجود دارد. در این کتاب ، نذورالاسلام به راه هایی برای تغییر سیاست های رودخانه ها برای اطمینان از توسعه پایدار اشاره کرده است. وی یک چارچوب مفهومی جدید مانند استفاده از رویکردهای اکولوژیکی و باز برای رودخانه های تجاری و طناب دار و بالعکس ارائه می دهد. وی نشان می دهد که در حالی که اولی ها به طور کلی علیه ثبات کار می کنند ، دومی برای توسعه پایدار مناسب هستند. این کتاب با به تصویر کشیدن تجربه جهانی در رابطه با رودخانه ها ، این واقعیت را به تصویر می کشد. به جلو ، سیاست های رودخانه باید بر اساس یک رویکرد اکولوژیکی و باز باشد. اسلام همچنین استدلال می کند که استفاده از چارچوب مفهومی جدید معرفی شده در این کتاب می تواند به پیوند دادن بحث های کارشناسان درباره رودخانه با فعالان کمک کند. بنابراین می تواند کمک کند تا بحث سیاست های رودخانه ها از طیف باریکی از متخصصان به طیف وسیع تری از مردم منتقل شود که باید نقش بیشتری در تدوین سیاست های رودخانه ای داشته باشند تا از منافع عمومی محافظت کنند و ثبات را تضمین کنند. این کتاب به عنوان یک راهنمای ارزشمند برای کسانی که مایل به کسب اطلاعات در مورد تغییرات سیاست رودخانه لازم برای ارتقا development توسعه پایدار هستند ، خدمت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rivers and Sustainable Development : Alternative Approaches and Their Implications