دانلود پی دی اف کتاب RIVER WILLOWS: SENRYŪ FROM LOCKDOWN

[ad_1]

این شعرها به عنوان یک پروژه ادبی در حین قفل ، که پس از همه گیری کوید -19 در سال 2020 آغاز شد: یک روز برای نوشتن. پس از 83 روز قفل کردن ، 111 مورد تکمیل شد. در طول این مدت که با مرگ نابهنگام همسر شاعر بسیار دلخراش تر شده است ، این شعرها از نظر اهمیت و بینش خیره کننده هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب RIVER WILLOWS: SENRYŪ FROM LOCKDOWN