دانلود پی دی اف کتاب River Water Sharing : Transboundary Conflict and Cooperation in India

[ad_1]

این بخش با بررسی تحولات مختلف و ظهور الگوهای جایگزین در منطقه ، چشم انداز جامعی از چشم انداز آب در هند را ارائه می دهد. این نشان دهنده عدم کفایت چارچوب های قانونی موجود و سازوکارهای نهادی برای مدیریت کارآمد آب است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب River Water Sharing : Transboundary Conflict and Cooperation in India