دانلود پی دی اف کتاب River-Friendly Cities : An Outline of Historical Changes in Relations Between Cities and Rivers and Contemporary Water-Responsible Urbanization Strategies

[ad_1]

تاریخ شهرنشینی با بهره برداری از محیط زیست و انقیاد رودخانه ها ارتباط جدائی ناپذیری داشت. امروزه ما اثرات این انبساط را به صورت افزایش مشکلات آب تجربه می کنیم. این کتاب به بیان روند تحول ساختارهای انسانی ، طبیعی و منتقل از آب در محیط های شهری می پردازد که در سه مرحله تاریخی ارائه شده اند: دوره های افتخار ، تسخیر و بازگشت. شهرهای دوستدار رودخانه نیاز به مدیریت یکپارچه آب در کل حوزه آبریز از مبدا تا گیرنده آن دارند. کلید موفقیت استراتژی بازگشت سبز و آب ، برنامه ریزی فضایی مسئولانه ، اقتصاد دایره ای و مدیریت آب باران و همچنین بازیابی فضا برای افزایش آگاهی در کل جامعه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب River-Friendly Cities : An Outline of Historical Changes in Relations Between Cities and Rivers and Contemporary Water-Responsible Urbanization Strategies