دانلود پی دی اف کتاب Ritual Poetry and the Politics of Death in Early Japan

[ad_1]

این بررسی آیین های مرگ در اوایل ژاپن ، عمل دفن مضاعف را برای درک دوران تایکا (645–710 میلادی) دنبال می کند. با بهره گیری از روایت ها و اشعاری از متون اولیه ژاپنی – کوجیکی ، نیهونشوکی و بسیاری از مجموعه های شعر – ادعا می شود که مرکز دستکاری اسطوره و آیین ها برای اهداف خاص فلسفی و جناحی دفن شده است. این جلد استاندارد بورس تحصیلی در مورد مطالعات اولیه ژاپن و منهوشو را بسیار بالا برده است. — جوزف کیتاگاوا معتقد است که تصور عقاید تاریخی و مذهبی در اینجا غیرممکن است که کسی دوباره آنها را ببیند. اسناد راه قدیمی. – آلن ال میلر ، مجله دین. منبع مرکزی برای مورخان اوایل ژاپن .— دیوید ال. باراهنیل ، تاریخ ادیان.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ritual Poetry and the Politics of Death in Early Japan