دانلود پی دی اف کتاب Ritual Landscape and Performance : Proceedings of the International Conference on Ritual Landscape and Performance, Yale University, September 23-24, 2016

[ad_1]

Ritual Landscape and Demonstration شامل مشارکت مصری در بررسی همتا از کنفرانس همجنسگرایان است که در 23 تا 24 سپتامبر 2016 در گروه تمدن های خاور نزدیک و میانه دانشگاه ییل برگزار شد. مقالات مختلف در مورد استفاده از مناظر آیینی از امپراطوری قدیمی تا امپراطوری جدید مصر باستان ، با تمرکز بر باستان شناسی چشم انداز مکان های خاص مانند ساکارا ، البرسه ، آبیدوس ، تبس و همچنین آنیبا در نوبیا بحث می کنند. مشارکتهای بیشتر ، تعاملات صحرا و دره نیل را از طریق هنر صخره ای ، ارتباط آنها در به تصویر کشیدن محیط های آب در دلتا و آیین های آنها ، و همچنین زیستگاه مناظر با استفاده از مثال جنوب مرکزی مصر روشن می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ritual Landscape and Performance : Proceedings of the International Conference on Ritual Landscape and Performance, Yale University, September 23-24, 2016