دانلود پی دی اف کتاب Ritschl in Retrospect : History, Community, and Science

[ad_1]

در نیمه دوم قرن نوزدهم ، آلبرشت ریتل (1889–1822) بزرگ جلوه کرد. وی الهیات را از ایده آلیسم آرمان گرایانه به درک تاریخی و دقیق تری از کتاب مقدس ، کلیسا و زندگی مسیحی منتقل کرد. میراث غنی و واردات فعلی Reitsplaces Reitschel به گذشته ، به ویژه تلاش های او برای تقویت سنت اصلاحات در چنین موضوعات هنوز هم مهم ، تأملات او در ابعاد مشترک کلیسا ، شناخت مرکزی بودن پادشاهی خدا ، او جامعه – خواندن مسیحیان وی از کتاب مقدس ، انتقاد وی از خداباوری کلاسیک و دیدگاه های او در مورد دین و علم این بازیابی شامل مورخان و متکلمان برجسته زیر ، همراه با دارل جاودوک است: ویلیام آر. بارنت کلایو مارش ریچارد پی. باس هانس شواز دیوید دبلیو Lötz Rich M. وال جونیور جرالد دبلیو مک کالو کلود ولش

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ritschl in Retrospect : History, Community, and Science