دانلود پی دی اف کتاب Rites initiatiques gabonais à la rencontre de l'Evangile : Noël Ngwa-Nguéma. Le débat sur l'inculturation et sur la nouvelle évangélisation du Gabon, 20 ans après

[ad_1]

با یادآوری ، در سال 1994 ، پدر نوئل ناگوا-نگوئما ، مرز آموزشی اولین بشارت مردم گابن ، چاپ شده در سال 2000: حقوق آغاز گابونی به انجیل. این هدف برای ایجاد یک بحث مذهبی در کلیسا بود ، اما به دنبال آن خصومت از نوسازی کاریزماتیک و سهم بسیار بیشتری از خصومت بود. بعد از 20 سال کجا هستیم؟ فرهنگ گابونی در دعاوی و راهپیمایی قوم خدا در گابن چه جایگاهی دارد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rites initiatiques gabonais à la rencontre de l'Evangile : Noël Ngwa-Nguéma. Le débat sur l'inculturation et sur la nouvelle évangélisation du Gabon, 20 ans après