دانلود پی دی اف کتاب Risk management et création de valeur : Le cas des entrepreneurs du CAC 40

[ad_1]

این کتاب به مدیریت ریسک و استراتژی های ایجاد ارزش تجاری اختصاص یافته است. مدیران ریسک باید اطلاعات دقیق از ارقام کلیدی و نسبت های شرکت های خود داشته باشند. کاهش ریسک و سیاست های تأمین مالی آنها با اجازه دادن به دستیابی به اهداف استراتژیک بسیار مثرتر است: برای انجام این کار ، مسئله بررسی رابطه بین جهان ریسک ها و بسیاری از ویژگی های آنها ، فرهنگ ریسک ها و عملکرد مالی است. ، مدیریت ریسک. ، سرانجام مراحل عمده مدیریت بحران و برنامه ریزی تداوم تجارت (BCP).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Risk management et création de valeur : Le cas des entrepreneurs du CAC 40