دانلود پی دی اف کتاب Risk and the Rupee in Pakistan's New Economy : Financial Inclusion and Monetary Change in a Frontier Market

[ad_1]

در دنیای بازارهای باز و تجارت جهانی ، تفکر توسعه با گسترش دسترسی به محصولات مالی بدنبال ثبات و رفاه فقیران جهان است. این کتاب پذیرش بخش توسعه از “شمول مالی” را به چالش می کشد ، و کاوش می کند که چگونه خطرات و بی ثباتی های جدیدی که در محور اقتصاد جهانی به وجود می آیند ، عملکرد خود را پشتیبانی می کنند. با جهانی شدن بازارها در برابر تغییرات اساسی در فضای پولی ، این کتاب آزادسازی سریع پول و بازارها در پاکستان را بررسی می کند. استدلال می کند که آزادسازی نه تنها برای بانک مرکزی به عنوان متولی پول ملی ، بلکه برای خانواده های عادی نیز مشکلات اساسی ایجاد کرده است. این کتاب با توضیح اینکه جهانی شدن چگونه خطرات جدیدی را برای خانواده ها در اقتصاد روزمره ایجاد می کند ، تناقضات بین بازارهای آزاد و شمول مالی را نشان می دهد ، تئوری پول را به چالش می کشد در حالی که پول و ثروت را به چالش می کشد که نشان دهنده بار خطراتی است که بر مردم عادی تحمیل می شود. فقط با احتساب مالی افزایش یافته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Risk and the Rupee in Pakistan's New Economy : Financial Inclusion and Monetary Change in a Frontier Market