دانلود پی دی اف کتاب Rising Above Circumstances : Unleashing the Real You

[ad_1]

زندگی به کمال زندگی هیچ جادویی نیست! این برادری ثابت می کند که هر یک از ما با هدفی خلق شده ایم و می توانیم از هر شرایطی بالاتر برویم. با این حال ، دانش ما تعیین می کند که تا چه حد بالا برویم و به همین دلیل است که این کتاب طراحی شده است – به شما سلاح های زندگی می دهد و ذهن شما را تیز می کند. با پیام های تغییر دهنده زندگی در این کتاب ، شما می توانید بر چالش ها غلبه کنید و تمام نکات منفی زندگی را زیر پا بگذارید. کلام خدا زندگی است و از طریق این کلمه است که می توانیم به سرنوشت اعلام شده خود برسیم. در حالی که این امر بعضاً غیرممکن به نظر می رسد ، مخصوصاً وقتی که توسط اجداد زندگی ناتوان شده باشید ، می توانید برخیزید و شاید خداوند شما را آفریده است. مهم نیست که چقدر ناراحت باشید ، Gilead مرهم است. گاهی اوقات محیط شما به شما می گوید برای تغییر وضعیت شما خیلی دیر است ، اما تا زمانی که زنده هستید با شما تمام نمی شود! موفقیت حتی پس از عبور از آتش نیز پیش بینی می شود. بنابراین ، مرور این کتاب به آبدهی دانه های شما کمک می کند. زندگی خود را بدون تجربه محدودیت زندگی کنید!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rising Above Circumstances : Unleashing the Real You