دانلود پی دی اف کتاب Risikomanagement bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Auswirkungen auf die Ergebnis-Performance : Eine empirische Untersuchung

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2020 در دپارتمان مدیریت بازرگانی – تحقیقات شرکتی ، تحقیقات عملیاتی ، درجه: 1.3 ، دانشگاه فناوری و اقتصاد برلین ، زبان: آلمانی ، انتزاع: پایان نامه با آنچه بر یک سیستم مدیریت ریسک تاسیس شده تأثیر می گذارد ، توسعه روشهای اندازه گیری شرکت است. این مقاله بر اساس یک مطالعه تجربی بر روی بیش از 6500 شرکت کوچک و متوسط ​​آلمانی است که دارای معیارهای تعریف کمیسیون اروپا هستند. به شرکتهای تحت تأثیر باید مزایای مدیریت ریسک را نشان داد و به ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک کمک کرد. در زمینه وضعیت اولیه این پایان نامه ، س questionsالات بیشتر نیاز به بحث بیشتری دارد. گاهی نشان داده می شود که آیا مدیریت ریسک به ویژه به فرآیند تصمیم گیری برای ارزیابی فرصت ها و ریسک ها مربوط می شود یا خیر. علاوه بر این ، این بحث می شود که آیا در روند تصمیم گیری بعدی ، ارزیابی فرصت ها و خطرات می تواند تأثیر قابل توجهی در همسویی عملیاتی و استراتژیک شرکت داشته باشد. آیا مقابله با مدیریت یکپارچه ریسک بدون این نوع سیستم اطلاعاتی آسان است؟ برای گردآوری موضوع ذکر شده ، رفتار مخاطره آمیز ویژه جنسیت اختصاص داده شده است. از نظر محتوا ، نشان داده شده است که آیا گسترش ریسک در بین مدیران زن یا مرد با در نظر گرفتن ریسک یا مدیریت ریسک استفاده نشده بیشتر است؟ در رابطه با مطالعات انجام شده در گذشته ، این آزمایش مجدد از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا گاهی اوقات مدیران عامل مرد نسبت به زنان رابطه پرخطر دارند. در زمینه تجزیه و تحلیل دقیق تر ، نشان داده شده است که آیا این ادعا هنوز هم می تواند مورد تأیید قرار گیرد یا عوامل دیگر در اینجا نقش اصلی را بازی می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Risikomanagement bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Auswirkungen auf die Ergebnis-Performance : Eine empirische Untersuchung