دانلود پی دی اف کتاب Rise Up, Mamas! : How to Step Into Your Power As a Parent During a World Crisis

[ad_1]

دنیای ما در زمانی که می دانیم بسیار در حال قفل شدن است ، من این کتاب را برای ایجاد امید و بینش برای مادرانم در سراسر جهان منتشر کردم ، و شما را تشویق می کنم این زمان را بشمارید. با توجه به تجربه من به عنوان یک مادر چهارده ساله و یک ارائه دهنده مراقبت از کودکان در خانواده ، این کتاب را با نکات و راهکارهای عملی برای توانمند سازی شما به عنوان پدر و مادر در شرایط بحرانی پر کرده ام. من با احساساتی که شما تجربه می کنید سر و کار دارم. من در کنار سرگرمی و آموزش فرزندان خردسال خود ، تعیین تکالیف کودکان در مدرسه شما را تسهیل می کنم. من برای محافظت از سلامتی شما ، به ویژه برای ویروسی که در حال حاضر روی آن کار می کنیم ، پیشنهادهای ساده و در عین حال موثری ارائه می دهم. و من کتاب را با برخی نکات در مورد پس انداز و کسب درآمد در طی یک مشکلات اقتصادی و همچنین لمس برخی موضوعات دیگر به پایان می برم. من دعا می کنم که این راهنما قلب همه کسانی که آن را می خوانند را لمس کند ، خواه شما پدر و مادر باشید و یا فقط یک شهروند نگران باشید که تحت این شرایط تحت تأثیر قرار گرفته است. ما در همه اینها با هم هستیم و اگر از یکدیگر حمایت کنیم و امید را زنده نگه داریم ، از طرف مقابل قویتر خواهیم شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rise Up, Mamas! : How to Step Into Your Power As a Parent During a World Crisis