دانلود پی دی اف کتاب Rise After a Fall

[ad_1]

چگونه یک فرد می تواند زندگی راحت خود را ترک کند و علی رغم اینکه یک زندگی تهدید کننده زندگی است ، اما پس از صدای قلب خود ، وقتی که روزهای آرام به طور ناگهانی تبدیل به جنگ می شود ، برای آنچه دوست دارد بجنگد؟ چه اتفاقی می افتد که شخصی بخار سیستم ظالمانه را می گیرد و سعی در نابود کردن ، تخریب و خاکستر کردن چیزهایی دارد که از بین می رود؟ این کتاب حقیقت خشن اخلاق در فدراسیون امروز روسیه است ، زمانی که گذشته نابود می شود و آینده هیچ کجاست ، این کشور به عنوان اسیر جنگی به یک منجنیق تبدیل شد. چگونه با دشمن بیرحم خود روبرو شویم ، تحمل کنیم و بجنگیم؟ فقط با بی ثبات سازی ذهن می توانید پس از فروپاشی از خواب بیدار شوید. اما آیا این برای فردی که از امید محروم است کافی است؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rise After a Fall