دانلود پی دی اف کتاب Ripple : The Big Effects of Small Behaviour Changes in Business

[ad_1]

چگونه افرادی که در کشتارگاه خوک کار می کنند دست های خود را بشویند؟ چگونه یک غذاخوری دیوارهای صورتی رنگ آمیزی می کند با کارگران ساختمانی ایمن تر برخورد می کند؟ و چگونه صورت کودک روی کرکره مغازه نقاشی شده می تواند رفتار ضداجتماعی را کاهش دهد؟ Ripple در مورد این است که چگونه تغییرات رفتاری کوچک می توانند تأثیر گسترده تری در دنیای واقعی داشته باشند. با استفاده از علوم رفتاری در زندگی کاری خود ، می توانید تأثیر مثبتی بر دنیای اطراف خود بگذارید. در حالی که برهنگی اکنون در سیاست امری عادی است ، تعاملات روزمره ما با شرکت ها ، محصولات و خدمات هنوز از علوم رفتاری اقتباس نمی شود. انجام این کار غالباً یک روند نامرتب است اما با داشتن این کتاب ، شما یک ابزار عملی برای شروع خواهید داشت. از طریق داستان و پیشنهادات عملی ، Ripple شما را به سفری به دور دنیا می برد که به شما الهام می دهد تا از علوم رفتاری برای بهبود دنیای اطراف استفاده کنید. www.ripple-book.com

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ripple : The Big Effects of Small Behaviour Changes in Business