دانلود پی دی اف کتاب Ring of Spies : How MI5 and the FBI Brought Down the Nazis in America

[ad_1]

در سالهای 1935–37 آمریکا چندین بی طرفی را تصویب کرد و دیگر هرگز در درگیریهای اروپا جانبداری نکرد. نگرش عمومی در سال 1938 تغییر کرد ، مردم آمریکا شروع به طرفداری از انگلیس کردند و علیه آلمان روی آوردند – اما چه چیزی منجر به این عقیده شد؟ یکی از این دلایل ، خبرهایی بود که FBI در آستانه جنگ جهانی دوم دریافت کرد و منجر به عملیات حلقه جاسوسی نازی ها در آمریکا شد. FBI توانست کارزاری را برای محاکمه این گروه آغاز کند و به مردم آمریکا در مورد تهدید نازی ها به سواحل و جامعه خود هشدار دهد. در حلقه جاسوسی ، رودری جفریس-جونز فاش كرد كه این پرونده به نازی ها كمك كرد تا آمریكا را بیدار كنند ، و این نظر آمریكا را بهم ریخت و بدین ترتیب بی طرفی آمریكا پایان یافت. او با استفاده از شواهد موجود در پرونده های FBI ، داستانی را مستقیماً از یک رمان کارآگاهی ، شامل تله های عسل ، ماشین های سریع و عوامل مضاعف ، روایت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ring of Spies : How MI5 and the FBI Brought Down the Nazis in America