دانلود پی دی اف کتاب Ring Legends of Tolkien

[ad_1]

محبوب ترین افسانه ها را در مورد حلقه های قدرت بیاموزید! تاریخچه جهان داستانی JRR Tolkien در سرزمین میانه مملو از درگیری مداوم بین خیر و شر است ، که بر مجموعه ای از حلقه ها تنظیم شده توسط الف ها و یک جادوگر شیطانی متمرکز است. افسانه های حلقه تالکین داستان ها و درگیری های پیرامون حلقه های قدرت را بازگو می کند. تفسیر عملی دانشمند تالکین ، دیوید دی ، چگونگی استفاده از مردم ، تاکتیک ها و اسلحه ها برای به دست آوردن و کنترل حلقه ها و همچنین چگونگی ارتباط افسانه های سرزمین میانه با اسطوره های دنیای واقعی ، که تالکین اثر مشهور ادبی خود را بر این اساس بنا نهاده است ، توصیف می کند. نقشه ها و تصاویر تمام رنگی به زنده شدن این جهان غنی کمک می کند و آن را به یک کتاب مرجع بسیار ارزشمند برای طرفداران تالکن در هر سنی تبدیل می کند. کار غیررسمی است و توسط ناشران تالکین یا ناشران هارپر کالینز مجاز نیست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ring Legends of Tolkien