دانلود پی دی اف کتاب Riders of the Purple Sage

[ad_1]

سواران بنفش سیج یک رمان غربی از ذن گری است که اولین بار در سال 1912 توسط انتشارات هارپر و برادران منتشر شد. اعتقاد بر این است که دانشمندان در شکل گیری فرمول محبوب سبک غربی نقش مهمی داشته اند ، این رمان را رمان بسیار محبوب غربی در تمام دوران نمی نامند. “حکیم بنفش” داستانی در مورد سه شخصیت اصلی ، برن ونترز ، جین ویترساین و جیم لستر است که از طرق مختلف با ستم جامعه محلی مورمون (“مورمون” اصطلاح غیر رسمی است) مبارزه می کنند کلیسای عیسی مسیح Latter -Day Saints) ، به رهبری اسقف دایر و بزرگتر تول در شهر خیالی Cottonwoods ، یوتا.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Riders of the Purple Sage